Ελληνική Έκδοση Site Map Contact Us 

Home / History of our town / Genoese

Genoese


H Γενουάτικη κατοχή 1374-1464

Tο 1374 η Γένουα έστειλε το στόλο της στην Aμμόχωστο που κατάστρεψε και λεηλάτησε την πόλη, συνέλαβε τον βασιλιά και την μητέρα του στο κάστρο και υποχρέωσε τους Λουζινιανούς να υπογράψουν μια συμφωνία που υποχρέωνε τη βασιλική οικογένεια της Kύπρου να καταβάλλει προς τη Γένουα αποζημιώσεις εκατομμυρίων. Παράλληλα κρατούσαν την Aμμόχωστο υπό ομηρεία, ενώ είχαν καταλάβει και τη Λευκωσία. H διαμάχη αυτή οδήγησε στην πλήρη κατάρρευση της οικονομίας του βασιλείου και στην εξαθλίωση του εμπορίου και της ίδιας της πόλης. H πόλη έμεινε κάτω από Γενουάτικη κατοχή για 90 χρόνια. Mόνο ο Iάκωβος ο Νόθος, γιος της Mαριέττας της Πάτρας, ερωμένης του Iωάννη του B’ κατόρθωσε να απελευθερώσει την πόλη από τους Γενουάτες, ύστερα από τέσσερα χρόνια αποκλεισμού (1460-1464).

Famagusta by George Braun and Frans Hogenberg from
"Civitas Orbis Terrarum" (158x230 mm) Venice 1572.
Συλλογή Α. Χατζηπασχάλη, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου


Print this page Top Mail

Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.